Zhi-qiang, Lu and De-yuan, Li and Diviani, Luca (2014) Strength Analysis of TSCB Pedestrian Bridges Based on Tsai-Wu Failure Criteria. Journal of Guangdong University of Technology, 31 (1). pp. 101-106.