Cadoni, Ezio (2013) Mechanical characterization of rock materials at high strain-rate. In: Zhao, Jian and Li, Jianchun, (eds.) CRC Press. ISBN 978-1-138-00056-8